сына якоры

  • Wedge Anchors

    Сына зәкірлері

    Сына якоры дегеніміз төрт бөліктен тұратын механикалық типтегі кеңейту якоры: бұрандалы якорь корпусы, кеңейту қысқышы, гайка және шайба. Бұл зәкірлер кез-келген механикалық типтегі кеңейту зәкірінің ең жоғары және тұрақты ұстау мәндерін қамтамасыз етеді